Yatırım Kulis

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu ve Maliyeti

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu ve Maliyeti

Yenilenebilir bir enerji olması nedeniyle her dönem popülaritesini koruyan Güneş enerjisi sağlık açısından da son derece uygun kullanıma sahip bir enerji çeşididir. Güneş enerjisi birçok alanda kullanılabildiği gibi, enerjiyi elektriğe çevirerek kazançlı bir yatırıma da dönüştürebilir. Peki bu yatırım nasıl olacak? Tabiki güneş enerjisi santralleri ile… Bu yazımızda, güneş enerjisi santrali kurmak ve güneş enerjisi santrali maliyetinden bahsedeceğiz. 

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

# Güneş enerjisi kullanımının sağladığı avantajlar şu şekildedir:

 • Tükenmeyen ve doğada bol miktarda bulunabilen yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • Çevreyi kirletmekten uzaktır; temizdir ve herhangi hiçbir kimyasal atık maddesi yoktur.
 • Enerjiye ihtiyaç duyulan birçok koşulda can simidi gibi imdada yetişmektedir.
 • Herhangi bir ekonomik iradeden bağımsız kaynağı direkt olarak doğadan sağlanan bir enerjidir.

# Güneş enerjisinin kendine göre dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar:

 • Belli bir zaman diliminde aktif olabilmesi nedeniyle kesikli bir enerji kaynağıdır.
 • Enerji ihtiyacının çok fazla hissedildiği kış aylarında güneş ışınımı azalmakta, geceleri ise hiç olmamaktadır.
 • Güneş enerjisinden yararlanılan birçok sistem yüksek ilk yatırım maliyetleri kaynaklı uzun sürede geri ödenebilecek bir sürece sahiptir.
 • Süreklilik arz etmediğinden ısı depolama gerekir ancak depolama imkânları yüksek maliyetli ve sınırlıolduğundan depolama pek gerçekleşememektedir.
 • Güneş enerjisinden faydalanılan sistemlerde, güneş ışığının sürekli alınabilmesi için çevrenin açık olması, gölgeleyici bir unsurun bulunmaması gerekmektedir.
 • Birim alana düşen güneş enerjisi az olduğundan geniş toplayıcı yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Güneş enerjisinin yoğunluğu az olup sürekli olmadığından istenilen anda talep edilen yoğunlukta bulunamayabilir. Bu da Güneş enerjisinden alınacak verimi düşürür.

Güneş Enerjisi santrali kurmak için kriterler ve maliyeti

Güneş enerjisinin bu kadar önemli ve kullanışlı olması nedeniyle Güneş enerjisi santrali kurmak ve Güneş Enerjisini yaygınlaştırmak gibi projelerin sayısı artmaktadır. Güneş enerjisi santrali kurmak için katlanılması gereken maliyet kullanılacağı yere ve büyüklüğe göre değişmektedir. Maliyetler santralin büyüklüğüne göre olduğu için önce küçük çapta başlanıp sonrasında işten edilecek kara göre santral büyütülebilir.

Güneş enerjisi santrali kurmak için öncelikle yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Üretilecek elektriğe ve karşılanabilecek maliyetin miktarına göre santralin kurulacağı araziye sahip olmak,
 2. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden arazi için Kuru Marjinal Tarım Arazisi yazısı almak,
 3. Güneş enerji santrali fizibilite hesaplaması yapmak,
 4. Çağrı mektubu başvuru evrakları ile birlikte bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketine Güneş enerjisi santrali kurmak için başvurup şirketten çağrı mektubu almak gerekir.
 5. Başvuru uygun bulunduğu takdirde proje onay bedeli yatırılır ve proje onaylanılarak proje sahibine “proje onayı” belgesi verilir. Bu belgenin alınması da üretim tesisi inşaatına başlanabileceği anlamına gelmektedir.
 6. Proje onay sürecinden sonra 30 gün içerisinde ilgili dağıtım şirketiyle bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanır. Bağlantı anlaşmasının imzalanmasından sonra söz konusu tesis 24 ay içinde tamamlanır. Mücbir sebepler haricinde, bu sürenin bitiminde üretim tesisinin tamamlanamaması halinde bağlantı anlaşmasına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
Güneş Enerjisi Santrali Maliyeti

İşçilik, konaklama, montaj ve nakliye giderleri, yemek maliyetleri, SSK prim maliyetleri, özel imar izni (ortalama 15.000 TL), proje, proje onay (yaklaşık 30.000 TL) arazi bedelleri (10 bin metrekare için yaklaşık 150.000 TL) birlikte hesaplandığında 100 kW güneş enerji santrali kurulum maliyeti yaklaşık olarak 900.000-1.000.000 TL arasındadır. 
Exit mobile version